Phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh

PKĐK TRẦN DIỆP KHANH có nhiều chuyên khoa bao gồm: Chuyên khoa Nội, Ngoại, Nhi, Phụ sản, Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Da liễu, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm.

CÁC BÁC SĨ PHỤ TRÁCH CÁC CHUYÊN KHOA VÀ BÁC SĨ CƠ HỮU Ở PHÒNG KHÁM GỒM CÓ:

Bác sĩ Nguyễn Thị Tám – Giám đốc PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng khoa Sản – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Cử Nhân Võ Thành Long – Trưởng khoa Xét Nghiệm – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Thái Thành Nhơn – Trưởng khoa Tai Mũi Họng – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc – Trưởng khoa Răng Hàm Mặt – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh – Trưởng khoa Ngoại – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ CKII Trần Vĩnh Khanh – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thoa – Khoa Nhi – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Huỳnh Trí Dũng – Trưởng khoa Da Liễu – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Trần Đình Khôi – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

PGS.TS.Bác sĩ Đoàn Thị Ngọc Diệp – Trưởng khoa Nhi – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Vũ Thị Thanh Bình – Chịu trách nhiệm chuyên môn – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Trần Mộng Thúy – Khoa Sản – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Vũ Kim Ngân – Khoa Tai Mũi Họng – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề.

Bác sĩ Hạ Thị Xuân Thảo – Trưởng Khoa Mắt – PKĐK Trần Diệp Khanh – chứng chỉ hành nghề

3 – THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thời gian làm việc của PKĐK TRẦN DIỆP KHANH

Buổi sang từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều tối từ 13h00 đến 20h30

Làm việc tất cả các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ)

Rate this post