Nội dung trên nêu tại tờ trình Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT). Chính phủ cho biết để phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành năm 2023.

Theo Chính phủ, cơ quan quản lý cần nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm nay.

Trong đó, tiếp tục xem xét giảm thuế VAT 2%, gia hạn một số loại thuế, giảm mức thu các khoản phí, lệ phí và giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong năm ngoái là cần thiết, để tiếp tục gỡ khó, hỗ trợ doanh nghiệp.

Do đó, Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho tiếp tục giảm 2% thuế VAT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10%. Thời gian áp dụng từ 1/7 đến hết 31/12, kéo dài 6 tháng so với quyết định chốt cuối năm ngoái của Quốc hội.

Chính phủ đánh giá việc áp dụng giảm thuế VAT trong 6 tháng cuối năm sẽ làm hụt thu ngân sách 24.000 tỷ đồng (tương đương 4.000 tỷ đồng mỗi tháng).

Theo báo cáo của Chính phủ, 6 tháng đầu năm, việc giảm thuế này khiến thu ngân sách hụt 23.488 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn thu giảm trong cả năm dự kiến 47.488 tỷ đồng.

Ở thời điểm bùng phát, chính sách giảm thuế này được đưa ra để kích cầu, hỗ trợ người dân, nhưng cũng khiến ngân sách bị giảm thu.

Trước đó, giai đoạn năm 2020-2023, các giải pháp tài chính để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh lên tới 700.000 tỷ đồng. Từ đầu năm nay, con số thực hiện khoảng 68.000 tỷ đồng.

“Các giải pháp và chính sách tài chính tác động tích cực, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân”, Chính phủ cho biết, thêm rằng việc này giúp ổn định sản xuất kinh doanh, đời sống người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Phương Dung

Rate this post